failed2learn.com
Hvis skolen ikke fantes 2.0. Professor og refusenik Nils Christie. Han som sjelden har, men alltid hadde rett.
Dette innlegg er basert på en artikkel publisert i Steinerskolen Tidsskrift for pedagogikk, samfunn og kultur (1-2014), skrevet av Halvor Lillo Stenberg & Gunnar Østgaard, hhv lærer og far ved …