failed2learn.com
Norske refuseniks. Snart best i verden på skole?
Har Norge verdens høyeste konsentrasjon av individualister – folk som tenker selv – som i alle fall liker å tenke at de tenker selv? Harald Hårfagre samlet iht sagaene landet i år 900, …