failed2learn.com
Dagens elever – morgendagens Nordsjødykkere?
Stortinget vedtok i 2004 en erstatningsordning for nordsjødykkerne. Samlet er det utbetalt 550 millioner kroner til dykkere og etterlatte gjennom denne ordningen. Bør noe av Oljefondet avsettes til…