facthai.wordpress.com
FACTrelease: Court observers needed for CD vendor’s trial
ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมสังเกตการณ์การพิจารณาคดี ในวันพรุ่งนี้จะมีการสืบพยานโจทก์นัดแรกคดีเอกชัย ห. คนขายซีดีสารคดีเรื่อง สถาบันกษัตริย์ไทย ซึ่งผลิตโดยช่อง ABC ออสเตรเลีย เอกชัยถูกจับที่สนามหลวงเม…