factaficta.org
Wykłady
Ośrodek Badawczy Facta Ficta organizuje wykłady gościnne polskich i zagranicznych ekspertów z kluczowych pod względem realizacji celów statutowych Ośrodka dziedzin humanistyki. Wykłady towarzyszą n…