factaficta.org
Perspektywy Ponowoczesności
Seria „Perspektywy Ponowoczesności”, wydawana od 2016 roku przez Ośrodek Badawczy Facta Ficta, pow­stała z myślą o potrzebie dopełnienia krajobrazu pols­kiej humanistyki o istotne problemy i tematy…