factaficta.org
Sprawozdania
Ośrodek Badawczy Facta Ficta, jako fundacja non-profit o profilu akademickim, odpowiada przed Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, składając przed ministrem rokroczne sprawozdania merytorycz…