factaficta.org
Napisali o nas
Od początku funkcjonowania Ośrodka Badawczego Facta Ficta, organizowanym konferencjom i wydarzeniom towarzyszą wzmianki w prasie codziennej czy portalach tematycznych. Choć obecność mediów na konfe…