factaficta.org
Numery monograficzne czasopism
Ośrodek Badawczy Facta Ficta współpracuje w zakresie publikacji artykułów pokonferencyjnych z redakcjami wielu czasopism, wybierając zarówno punktowane tytuły z list B i C Ministerstwa Nauki i Szko…