factaficta.org
Konferencje
Jednym z najważniejszych obszarów działalności Ośrodka Badawczego Facta Ficta jest organizacja ogólnopolskich i międzynarodowych kongresów oraz konferencji czy sympozjów naukowych. Głównym prioryte…