factaficta.org
Granty
Ośrodek Badawczy Facta Ficta od 4 kwietnia 2015 r. przyznaje granty zwalniające z konieczności uiszczania opłaty rejestracyjnej (registration fee waivers) na wydarzenia organizowane lub współorgani…