factaficta.org
Czasopisma
Od września 2015 r. Ośrodek jest oficjalnym wydawcą czasopisma „Creatio Fantastica”, założonego w 2005 r. przez Emila Strzeszewskiego jeszcze jako e-zin, jednak od 2012 r. rozwijanego p…