factaficta.org
„Creatio Fantastica”
Pismo „Creatio Fantastica” (znane też jako CF), wydawane od września 2015 roku przez Ośrodek Badawczy Facta Ficta, założone zostało w 2005 r. przez Emila Strzeszewskiego jako e-zin, a począwszy od …