facebookreporter.org
РЕВИЗОРИ: Академске непрописне повишице – 3,38 милиона евра
Потенцијалних прекршаја било је 242 – толико је лане и Државна ревизорска институција поднела пријава. На ово треба додати још 26 пријава за привредни преступ, али и 21 за кривично дело. Крив…