facebookreporter.org
Милоје Стевановић: Пажњу молим – др Владимир Димитријевић држи час!
Овај узорни васпитач бројних генерација чачанске гимназије не бијаше срца удовичка, но бијаше срца јуначкога па узвикну: „Као православни хришћанин, у било ком тренутку сам спреман да замолим за оп…