facebookreporter.org
Зоран Чворовић: Владимир Димитријевић на удару ПРОТИВПОРОДИЧНЕ ИНКВИЗИЦИЈЕ
Једном речју, у овом случају се нишани на неућуталог православног Србина, др Владимир Димитријевића, а пуца се у слободу мишљења и изражавања и слободу вероисповести сваког грађанина Републике Срби…