facebookreporter.org
Реч младих: СРБИЈА ЈЕ КОСОВО – Владимир Димитријевић
Кампању #СрбијаЈеКосово обогатио је и јединствени проглас доктора Владимира Димитријевића, чији нас богат публицистички рад враћа на темељне вредности православне филозофије живљења и поука светоса…