facebookreporter.org
Улазак у NATO довео би до поништавања свих тековина модерне српске историје
РЕАГОВАЊЕ НА „НОВУ СПОЉНОПОЛИТИЧКУ ИНИЦИЈАТИВУ“ ЕВРОПСКОГ ПОКРЕТА У СРБИЈИ И 19 ДРУГИХ НВО