facebookreporter.org
Закон о рудницима деспота Стефана Лазаревића [XVI в.] – превод
Све ово горе писано о законима Новог Брда, сигурно утврдивши господство ми да је пре мене било и за пређашње свете господе и краљева српских, као и за живота господства ми и родитеља ми светога кне…