facebookreporter.org
Горан Шарић: О растурању Југославије, пореклу Хрвата и Срба, Вучићевом говору у Глини, Косову
Запад је потонуо у материјализам, хедонизам, егоизам и конформизам и нема му спаса. Процес је предалеко отишао. Ислам ће преузети западну Европу и само је питање хоће ли ти муслимани постати секула…