facebookreporter.org
Огњен Војводић: Југословенски језички програм разградње руског језика и народа (југославизам – политичко средство еврославизма)
Аустрославистички програм је подразумијевао спречавање поновног успостављања православне писмености на српском етничком и језичком простору, што је значило онемогућавање ослобођења Срба као културн…