facebookreporter.org
Јован Тамбурић: Системско спречавање пензионера да дођу до правде
На основу изнетог намеће се закључак да се целокупно судство Србије одрекло независности и ставило у службу извршне власти игнорисањем уставне обавезе да правовремено оцени уставност Закона и отежа…