facebookreporter.org
Незапослени ратни војни инвалиди из ратова 90-их имају право на месечна примања
Уредбом је предвиђено да они имају право на месечно новчано примање за време незапослености у износу 63 одсто од просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Србији из претходне године, почев о…