facebookreporter.org
Упитна одлука Скупштине Зрењанина о давању земљу у закуп инвеститорима
Управни суд у Новом Саду уважио је тужбу 20 пољопривредника из околине Зрењанина и поништио решење Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство којим је, као оправдану, подр…