facebookreporter.org
Зоран Чворовић: Рат на пољу колективне свести
Како је етноинжењеринг који је Беч спроводио у Галицији, обликујући посебан украјински идентитет, послужио као образац хрватској међуратној политици која је на подручјима Црне Горе, Македоније, Вој…