facebookreporter.org
Михаило Меденица: Hије Кајл крив што је Скот
Дозволили сте му да бесне коње намири нашом земљом, дозволи сте му да бесне коње тимари нашим небом, дозволили сте му да бесне коње поткива нашим бескрајем… Он је Скот, а како се ви презивате..?…