facebookreporter.org
Да ли су образовани и спремни, и комунална полиција и возачи: Комунални полицајци убудуће ће моћи да одузимају возила
Комунални полицајци убудуће ће добити нова, већа овлашћења уколико Скупштина Србије усвоји Предлог закона о изменама и допунама Закона о превозу путника у друмском саобраћају.…