facebookreporter.org
„Србијаводе“ дају у закуп корита река?!
„Србијаводе“ понудиле 18 локација за мале хидроелектране ПРЕДУЗЕЋЕ „Србијаводе“ даје у закуп водно земљиште – подручје корита река са обалом, за изградњу и одржавање …