facebookreporter.org
Украјина, Албанија и БиХ у игри за мигрантске сабирне центре — а Србија?
Србија је у незахвалној позицији кад је реч о опасности од стварања сабирног центра за смештај нових миграната, што, како се спекулише, планира ЕУ. Србија је последња земља која се граничи са ЕУ шт…