facebookreporter.org
Владимир Димитријевић: О новом закону о ДНК регистру или Minority report на српски начин
Узимање ДНК информација је веома лако и ненаметљиво – може се узети чак и преко коришћене чаше. Зато прикупљање ДНК података спада у корпус такозваних нових видова надзора или, прецизније, био-надз…