facebookreporter.org
Душко Велковски: О ОДУЗИМАЊу ШЕСТОГОДИШЊЕ ДЕВОЈЧИЦЕ ОД ОБА ЊЕНА РОДИТЕЉА
ЗА БРОЈНА ПИТАЊА ВЕЗАНО ЗА ОДУЗИМАЊЕ ШЕСТОГОДИШЊЕ ДЕВОЈЧИЦЕ ОД ОБА ЊЕНА РОДИТЕЉА Драга Снежо… Весна, остали моји пријатељи… Snežana Jakovljević, Весна Радојловић и сви остали пре свега …