facebookreporter.org
Славка Којић: ШПАНИЈА И СРБИЈА – У ЧЕМУ ЈЕ РАЗЛИКА?
Овакво селективно и дијаметрално различито тумачење међународног права од стране земаља ЕУ представља најгори вид кршења основног начела суверене једнакости држава, начела правичности и начела пошт…