facebookreporter.org
Слободан Антонић: Тај ум је колонизован
Оно што је проблем јесте слика о нама као дивљацима и нерадницима, али и представа о нашим атлантистичким колонизаторима као о врхунцу цивилизованости. /…/ Не сумњам да су многе присутне зва…