facebookreporter.org
Даница Маринковић, судија Апелационог суда у Крагујевцу, у пензији, објавила књигу: „Судија у рату и миру – сведочим“
Роман представља сведочење судије Данице Маринковић везано за посао који је обављала као судија Окружног суда у Приштини. Промоција ће се одржати 20. марта у 18. сати у Руском Дому. Судија Апелацио…