facebookreporter.org
Проф. Др Љубомир Т. Грујић: ДА ЛИ ЈЕ АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ ПОСЛОВНО СПОСОБАН?
Сматрам, на основу свих сазнања, да је Александар Вучић пословно неспособан, да не испуњава законски услова да буде биран за председника Републике и да зато његова највљена кандидатура треба да буд…