facebookreporter.org
Истинољубље – !!! У Р Г Е Н Т Н О !!! Даље багере од (Ваљевске) Грачанице
!!! У Р Г Е Н Т Н О !!! У петак од 09:30 часова, испред зграде Општине Ваљева За Грачаницу, чисте изворске воде, и ревизију геноцидног пројекта бране “Стубо-Ровни” !!! Истинољубље 23. децембар 201…