facebookreporter.org
ГЕНОЦИД "ОЛУЈА"- изводи из радова проф др Светозара Ливаде …
“У Хрватској је, колико знам, на дјелу најчишће етничко чишћење које је икада игдје извршено. То је етничко чишћење које је обухватило чишћење повијести, културе, знаности, али и грунтовница; чишће…