facebookreporter.org
ФЕЉТОН СТАРИ СРБИ (2): Баба Перуника ударила збор на пољитику – требамо да имамо кондзула у Призрен, ка` у турско време!
Благодарношћу Драгомира Станисављевића Живкина, уредника сајта www.musutiste.forums.lu, и покретача фејс-група „МЕТОХИЈСКИ ПОДГОРЦИ-СТАРИ СРБИ“ и „MUŠUTIŠTE FORUM“, које про…