facebookreporter.org
АФЕРА МОБТЕЛ: Србија нема независно тужилаштво па ћути о домаћим аферама, док се оне истражују у европским земљама
Корупција | Клупко се одмотава Чисте руке и прљави послови Србија нема независно тужилаштво па зато и не треба да чуди чињеница што се овде ћути о домаћим аферама, док се оне истражују у европским …