facebookreporter.org
РЕДАКЦИЈА – ИНФО
УРЕДНИЦИ & АУТОРИ (redakcija@facebookreporter.org) Биљана Диковић, главни уредник НАШ „МОТО“: Политичка моћ треба да буде у рукама народа. Политика не сме да буде приватизована. Ми,…