fabrikatazatvorchestvo.com
Кради като артист – ревю на книга
Откъде черпите идеите си? Честният артист отговаря: „Крада ги“. Знаете, че много обичам да събирам книги за творчество, идеи и креативност, затова не е чудно, че щом видях заглавието на тази, ведна…