fabrikatazatvorchestvo.com
#ТворческиНаходки: декември 2018
Време е и за декемврийската публикация, свързана с интересни и нови автори или творчески събития, на които попаднах през последния месец. Този път включвам малко повече предложения, тъй като един о…