fabrikatazatvorchestvo.com
Творчески предизвикателства 2015
Фабриката отправя творчески предизвикателства към всички творящи Мисля, че от време на време трябва да спираме, за да видим колко път сме изминали. Да се огледаме, за да открием правилна посока и …