f8buzz.com
Akta Antiberita Tidak Benar Berkuatkuasa Hari Ini | F8Buzz
PUTRAJAYA, 11 April – Akta Antiberita Tidak Benar 2018 (Akta 803) telah diwartakan dan berkuatkuasa hari ini. Menurut Bernama, warta kerajaan itu disiarkan di portal www.federalgazette.agc.gov.my Jabatan Peguam Negara. Menurut akta itu, ‘berita tidak benar’ termasuk apa-apa berita, maklumat, data dan laporan yang bahagiannya atau keseluruhannya adalah palsu, sama ada dalam bentuk rencana, visual atau …