eyalvardi.wordpress.com
Magic xpa Angular Development
בשנה האחרונה עזרתי לחברת מג'יק לחדש את המוצר שלהם ולהתאימו לווב. מהיום תכנתי מג'יק יוכלו לבנות אפלקציות אנגולר עם כל היכולות שיש ב- framework בצורה פשוטה אך לא מגבילה.אני פותח קורס בנושא למפתחי מג'…