eyalvardi.wordpress.com
AngularProfiler in Angular 2.0
AngularProfiler in Angular 2.0 אנגולר 2.0 באה עם כלי פרופיל. בפוסט זה אני רוצה להראות לכם איך לפעיל אותו ומה יש בו. להלן הקוד שצריך להוסיף ל- bootstrap.import {bootstrap, enableDebugTools} &…