eyalvardi.wordpress.com
Angular $provide Services
Angular $provide Services אחת השאלות השכיחות ביותר זה מה הבדל בין provider, factory ו- service? נתחיל ממה משותף לכולם. 1. כולם שירותים שהם Singletons שאמורים לבצע משימה מסוימת. 2. השירותי…