exumag.com
Wydrukuj sobie Wikipedię - Exu Magazine
Dowcip głosi, że Chuck Norris zapisał cały internet na dyskietce. Tymczasem zupełnie na poważnie, pewien Amerykanin wydrukował całą Wikipedię.