exumag.com
"Transformacje rzeczywistości" Pasiewicza w Belle Arte - Exu Magazine
Wystawa "Wieloformy/Transformacje rzeczywistości" to kolejna potyczka Piotra Pasiewicza ze światem, w której artysta wyraźnie opowiada się za metafizyką.