exumag.com
Nowe znaki na polskich drogach - Exu Magazine
Zmiana oznakowania jest podobno odpowiedzią na oczekiwania kierowców. Nowe znaki poinformują nas o odcinkowym pomiarze prędkości.